Hoppa till innehåll

Undersökningar

På den här sidan hittar du information angående laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar, hörselundersökningar, lungundersökningar.

Laboratorieundersökningar

Inom ramen för avtalet om företagshälsovård och i samband med mottagningsbesöket kan vår företagsläkare eller företagshälsovårdare skriva en remiss åt dig till laboratorieundersökningar.

Kungsvägens arbetshälsa har inte ett eget laboratorium, men du får en remiss av oss till ett HUS laboratorium i regionen. Till alla laboratorieundersökningar behöver du en remiss från företagsläkaren. Vi skickar remissen elektroniskt direkt till HUS laboratoriet.

Du kan fritt välja mellan HUS verksamhetsställen. Remissen syns i alla HUS verksamhetsställen.

Kom ihåg att kontrollera de undersökningar som kräver fasta före undersökningar.

Bilddiagnostikundersökningar

Bilddiagnostikundersökningar utförs vid HUS bilddiagnostikenheter. Du behöver företagsläkarens remiss för bilddianostikundersökningar. Inom ramen för avtalet om företagshälsovård och i samband med mottagningsbesöket kan vår företagsläkare skriva en remiss åt dig. Remissen av företagsläkaren skickas elektroniskt från Kungsvägens arbetshälsa rakt till HUS.

Du kan fritt välja mellan HUS verksamhetsställen. Remissen syns vid alla HUS verksamhetsställen.

Spirometriundersökningar och PEF uppföljning

Spirometriundersökningar och PEF uppföljning görs i samband med mottagning på Kungsvägens arbetshälsa

Hörselundersökningarna

Hörselscreening görs på Kungsvägens arbetshälsa i samband med mottagning. Vid behov remitterar företagshälsovårdsläkaren dig vidare till noggrannare undersökningar till HUS enheten.