Hoppa till innehåll

Tjänster för företag

Allmän information om våra företagshälsovårdstjänster

Vid Kungsvägens arbetshälsa producerar vi högklassiga företagshälsovårdstjänster som baserar sig på god företagshälsovårdspraxis tillsammans med våra företagskunder. Målet med vårt multiprofessionella team är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, stöda arbetsgemenskapen samt de enskilda arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika arbetslivsskeden. Målet är också att förebygga sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet.

I vår verksamhet koncentrerar vi oss på förebyggande verksamhet och vård av arbetsrelaterade symtom samt bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering, men vi producerar också sjukvård med betoning på företagshälsovård, som är frivilligt valbar för våra företagskunder.

Utgångspunkten för vår företagshälsovård är att följa principerna för god företagshälsovårdspraxis samt rådande lagar och förordningar. (Lag om företagshälsovård 2001/1383, Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga 708/2013).

Avtal om företagshälsovård

Företagshälsovårdens verksamhet och tidtabell planeras tillsammans med kunden och utgår från kundens behov, och beaktar kraven som ställs i företagshälsovårdslagstiftningen.