Hoppa till innehåll

Tidsbokning

Tidsbokning per telefon:
019 520 4693 och 019 520 4694
måndag till fredag kl. 8-12

Tidsbokning

Tidsbokning per telefon på måndag till fredag kl. 8.00-12.00.

På tidsboknings- och rådgivningstelefonnumren svarar alltid en av våra företagshälsovårdare som gör en bedömning av vårdbehovet.

Under övriga tider kan du vara i kontakt med din egen företagshälsovårdare per e-post. Din egen företagshälsovårdare är i kontakt med dig snarast möjligt. Kolla företagshälsovårdarnas kontaktuppgifter här:

När du bokat en mottagningstid får du ett textmeddelande som innhåller uppgifter om tidsbokningen. Ett textmeddelande skickas dagen före den bokade tiden som påminnelse.

Återuppringing av ringbud

Kungsvägens arbetshälsa har ett återuppringningssystem. På tidsboknings- och rdgivningstelefonnumren 019 520 4693 och 019 520 4694 kan du lämna ringbud eller stanna kvar på linjen och vänta. Telefonservicen fungerar under öppethållningstiderna må-fre kl. 8-12.

Kontrollera att din telefon har nummervisning på om du vill lämna ett ringbud via svararen.

Med remiss till mottagningen

Kom ihåg att du alltid behöver remiss av en företagshälsovårdare eller företagsläkare för att boka tid till psykolog.

Annulering av bokad tid

Om du inte har möjlighet att komma till en bokad tid till företagshälsovårdsläkare, -skötare, -psykolog eller fysioterapeut, kom då ihåg att avboka din tid.  

Annulleringen bör göras senast dagen innan den reserverade tiden till Kungsvägens arbetshälsas tidsboknings- och telefonrådgivningsnummer 019 520 4693, 019 520 4694. Via detta nummer kan du annullera en bokad tid även utanför arbetshälsans öppethållningstider genom att lämna ett meddelande i svararen.

Om du är förhindrad att komma till den bokade tiden, utvärderas situationen beroende på avboknings- och ankomstorsak om tidsbokningen kan skötas på distans, istället för att avboka tiden helt och hållet.

Öppethållningstider

Kungsvägens arbetshälsas normala öppethållningstider i Borgå måndag till torsdag kl. 8.00-16.00, fredagar kl. 8.00-14.00. Dag före helg kl. 8.00-14.00.

Tidsbokning och -rådgivning per telefon må -fre kl. 8.00-12.00.

Sibbos all mottagning med tidsbeställning.

Kansliets öppethållningstider i Borgå:

• må-tors kl. 8–12 och kl. 13–15.30
• fre kl. 8–12 och kl. 13–14

När du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du först kontakta din chef. Kontrollera också hurdana anvisningar om sjukfrånvaro det finns på din arbetsplats. När du behöver ett sjukledighetsintyg kan du ringa till vårt rådgivnings- och tidsbeställningsnummer 019 520 4693 eller 019 520 4694.

Om ditt ärende inte är brådskande ring till vårt rådgivnings- och tidsbeställningsnummer 019 520 4693 eller 019 520 4694 kl. 8–12. Om du behöver snabbt vård samma dag ska du kontakta jouren vid din egen hälsovårdscentral. Kungsvägens arbetshälsa har ingen jourmottagning

När ett olycksfall inträffar i arbetet

När ett olycksfall inträffar ska du i första hand kontakta jouren vid den egna hälsovårdscentralen eller sjukhusets jour. Kungsvägens arbetshälsa erbjuder i huvudsak förebyggande och lagstadgade företagshälsovårdstjänster.

I jourärenden kan du vända dig till jouren vid den egna hälsocentralen eller vid behov sjukhusets jour. Företagshälsovården deltar vid behov i den fortsatta vården av ett olycksfall i arbetet vid planeringen av återgången till arbetet.

När du hämtar dokument hos oss

Kom ihåg att ta med dig ditt fotoförsedda identitetsbevis när du kommer till företagshälsovården för att hämta läkarintyg, läkarutlåtande eller andra dokument som en läkare eller företagshälsovårdare har skrivit ut. Utan identitetsbevis med foto kan vi inte lämna ut dokument till dig. Vi vill garantera ett strikt dataskydd när det gäller din sekretessbelagda personliga information.