Hoppa till innehåll

Kungsvägens arbetshälsa som ett kommunalt affärsverk

Kongsvägens arbetshälsa är ett kommunalt affärsverk. Vi erbjuder företagshälsovårdstjänster för kommuner, företag och företagare i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola.

Borgå stad och Sibbo kommun inrättade tillsammans Kungsvägens arbetshälsa 1.1.2009. Kungsvägens arbetshälsa är ett affärsverk som ägs av Borgå stad, och de största kunderna är Borgå stad och Sibbo kommun.

Vi betjänar vid våra verksamhetsställen i Borgå och Sibbo och samarbetar också med andra kommunala företagshälsovårdsenheter i hela Finland. Vi betjänar också småföretag, lantbrukare samt andra företagare i Östra Nyland.

Vi erbjuder företagshälsovårdstjänster för kommuner, företag och företagare i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola.

Kungsvägens arbetshälsa har för närvarande som kunder knappa 800 företag (2021), i vilka det arbetar cirka 8 000 arbetstagare och företagare.

Vision och värden

Vi är en pålitlig partner, och vårt mål är att främja kundföretagens sunda arbete, verksamhet bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och funktionsförmåga. Vår strategi fokuserar på att erbjuda högklassiga tjänster, vi utvecklar bland annat digitala tjänster, effektiviserar multiprofessionalismen och delar information samt främjar företagshälsovårdssamarbetet.

Följande värden styr vår verksamhet:

 • god kvalitet
 • utveckling tillsammans
 • ansvarsfullhet

Målet är att i framtiden ytterligare fördjupa partnerskapet med våra kundföretag och därigenom öka våra kunders kundnöjdhet.

Kungsvägens arbetshälsas personal

Kungsvägens arbetshälsas personal består av:

 • verkställande direktör
 • överläkare
 • ansvarig företagshälsovårdare
 • 5 företagshälsovårdare
 • 5 företagsläkare
 • 2 företagspsykologer
 • 2 företagsfysioterapeuter

Kungsvägens arbetshälsa i ett nötskal

 • Vi bemöter våra kunder jämlikt och med respekt för individualitet.
 • Vår verksamhet grundar sig på förtroendefullhet och flexibilitet
 • Gedigen erfarenhet av företagshälsovårdsverksamhet
 • Vi utvecklar regelbundet vår verksamhet
 • Vi följer upp verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet