Hoppa till innehåll

Chefens stöd

Det stöd som chefen ger har en stor betydelse med tanke på arbetsgemenskapens välmående. När du som chef är orolig för din arbetstagares arbetsförmåga eller behöver tala om det och få stöd av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården, kan du kontakta den utsedda företagshälsovårdaren för ditt företag. Vi stöder dig gärna i dessa frågor. Kontakta oss redan i ett tidigt skede, då när du börjar bli orolig, eftersom problemen tenderar att bli mer komplicerade och svåra om de blir långvariga.

När arbetstagarens sjukfrånvaro är långvarig

Upprepad sjukledighet kan vara ett tecken på nedsatt arbetsförmåga eller andra problem i anslutning till arbete. Enligt lagen om företagshälsovård (21.12.2001/1383) ska arbetsgivaren anmäla arbetstagarens sjukfrånvaro till företagshälsovården senast när frånvaron har fortgått en månad.

Anmälan om sjukfrånvaro görs för att bedöma arbetsförmågan, utreda arbetstagarens möjligheter att orka i arbetet och för att snabbt inleda stödåtgärder för arbetsförmågan.

Anmälan ska också göras när arbetstagarens flera korta frånvaroperioder är sammanlagt över 30 sjukledighetsdagar.

Meddela förändringarna om anställda till företagshälsovården

Via Kungsvägens arbetshälsas Extranet-tjänst kan kundföretaget anmäla arbetstagarnas långvariga eller upprepade sjukfrånvaron.

Missbruksproblem på arbetsplatsen

Chefen ska ingripa i missbruksproblemet om arbetstagaren inte själv tar ansvar för det. När en arbetstagare misstänks vara berusad är det alltid chefen som ser till att arbetstagaren lämnar arbetsplatsen. Ifall det är oklart om problemen i arbetsprestationen beror på missbruksproblem eller någon annan sjukdom, hänvisar chefen arbetstagaren till en utvärdering av arbetsförmågan vid Kungsvägens arbetshälsa.
Företagshälsovårdens grundläggande uppgift är att upprätthålla och främja hälsan och arbetsförmågan samt förutse risker också när det gäller missbruk. En tidig identifiering av missbruksproblemet hör till företagshälsovårdens uppgifter. Läs mera om Kungsvägens arbetshälsas antidrogprogram här: