Hoppa till innehåll

Företagspsykologens mottagning

Individuell mottagning hos företagspsykologen

Företagspsykologen tar emot personkunder som fått remiss av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården (t.ex. läkare). Företagspsykologen erbjuder rådgivning och handledning under en kort tid (ca 1–3x).

Företagshälsovårdaren eller läkaren hänvisar kunden till företagspsykologens mottagning. En kund som hänvisas till företagspsykologen behöver inte vara utmattad eller sjuk. Vi träffar hellre kunden innan han eller hon är utmattad. Då är det möjligt att få resultat redan efter några besök.

Det centrala i företagspsykologens frågeställningar är hur kundens mående och resurser står i förhållande till arbetet, arbetets krav och hur han eller hon klarar av dem samt arbetsförmågan. Företagspsykologen kan exempelvis fråga om riskerna för överbelastning i arbetsuppgiften, om behovet att strukturera den egna rollen i arbetsuppgiften, behovet att fundera på växelverkan och relationer mellan anställda på arbetsplatsen samt om den egna yrkesutvecklingen, samordningen av arbete och det övriga livet, återgången från sjukledigheten till arbetsplatsen och underlättande av den.

Om det är fråga om en arbetsförmögen kund vars behov av diskussion i väsentlig grad beror på privatlivets behov (t.ex. en anhörigs död, skilsmässa osv.), är en företagspsykolog inte den primära hälsotjänsten, utan dessa personer kan hänvisas till t.ex. basservicen i boendekommunen genom egen kontakt.

I företagspsykologens arbete ingår också generellt inriktat arbete: till exempel planering och handledning av rehabiliteringsgrupper.

En egen företagspsykolog har utsetts för varje kundföretag.

EXEMPEL PÅ PERSONKUNDER HOS FÖRETAGSPSYKOLOGEN:

  • De som är utmattade eller håller på att bli utmattade i arbetet
  • De som funderar på orket eller sin prestation i arbetet
  • De som återvänder från en lång sjukledighet på grund av utmattning, vars arbete behöver ändras
  • De som behöver en bedömning av rehabiliteringsbehovet (som en del av en multiprofessionell utredning)
  • De vars psykiska förutsättningar för arbetsförmåga ska bedömas
  • Personer som haft en akut traumatisk situation i sitt arbete (inom en vecka efter det skedda)
  • Chefer i frågor som gäller arbetet/arbetsgemenskapen

Kom ihåg att du alltid ska ha en remiss från en företagsläkare eller företagshälsovårdare till företagspsykologens mottagning.