Hoppa till innehåll

Företagsläkarens mottagning

På företagsläkarens mottagning görs till exempel hälsogranskningar, bedömning av arbetsförmågan samt andra undersökningar.

Målet för företagsläkarens arbete är att upprätthålla och främja individens hälsa, arbets- och funktionsförmåga samt förebygga sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet. Dessutom är målet att främja sunda och säkra arbeten och arbetsmiljöer samt arbetsgemenskapens välmående.

Du kan komma till företagsläkarens mottagning, till exempel för hälsogranskning, bedömning av arbetsförmåga och andra undersökningar inom ramen för avtalet för företagshälsovården. Om du är osäker på vad som ingår i avtalet om företagshälsovård kan du kolla saken med din egen företagshälsovårdare eller chef.

En egen företagsläkare har utsetts för varje företag. Företagsläkaren samarbetar med andra yrkespersoner och sakkunniga inom företagshälsovården för främjandet av arbetshälsan.

Uppföljning av arbetsförmåga och hälsa

Vid hälsogranskningen bedömer företagsläkaren din arbets- och funktionsförmåga samt ditt hälsotillstånd. Du kommer på undersökning på grund av arbetet, arbetsuppgifterna eller de behov som finns på din arbetsplats, till exempel när du får nya arbetsuppgifter eller din arbetsförmåga blir nedsatt på grund av sjukdom. Företagsläkaren kan vid behov hänvisa dig till fortsatta undersökningar eller fortsatt vård. Vid behov kan läkaren bedöma ditt rehabiliteringsbehov och skriva de utlåtanden som behövs.

Uppföljning av arbete och arbetsförhållanden

Företagsläkaren är medicinsk expert i frågor som gäller arbete och arbetsförhållanden. Företagsläkaren strävar efter att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar.

Remiss till specialläkare

Företagsläkaren kan i samband med ditt mottagningsbesök skriva en remiss/betalningsförbindelse till specialläkarkonsultation 1–3 gånger för bedömning av arbetsförmågan.

Bedömning av behovet av sjukledighet

För bedömning av behovet av sjukledighet och sjukintyg behöver du komma till läkarmottagningen. Sjukledighet skrivs inte ut retroaktivt eller per telefon.