Hoppa till innehåll

Företagsfysioterapi

På den här sidan kan du läsa mer om företagsfysioterapeutens mottagning och arbete.

Målet med företagsfysioterapeutens arbete är att bedöma, återställa och stöda arbetstagarens fysiska arbets- och funktionsförmåga. Företagsfysioterapeuterna har mottagning i båda verksamhetsställena, i Borgå och Sibbo.

Företagsfysioterapeutens mottagning

På mottagningsbesöket får du anvisningar och råd för rehabilitering och vård för smärttillstånden i stöd- och rörelseorganen. På mottagningen bedömer företagsfysioterapeuten din fysiska arbetsförmåga och deltar i utvärderingen av rehabiliteringsbehovet.

Ergonomi på arbetsplatsen

På arbetsplatsen kontrollerar företagsfysioterapeuten att belastningen för arbetstagaren är lagom med tanke på stöd- och rörelseorganen genom att justera arbetsplatsens ergonomi och korrigera arbetsställningen. Arbetstagaren får individuell handledning i pausgymnastik för stöd av arbetstagarens funktionsförmåga. En behovsbedömning för ett arbetsplatsbesök görs av företagsläkare eller företagshälsovårdare.

Företagsfysioterapeutens arbete på arbetsplatser

På arbetsplatserna bedömer företagsfysioterapeuten arbetets fysiska belastning och dess inverkan på hälsan med hjälp av utredningar om ergonomi och riktade utredningar. Utifrån bedömningen lägger företagsfysioterapeuten fram åtgärdsförslag eller ger vägledning och rådgivning som hjälper att utveckla arbetsmiljön och utförande av arbetet för att främja den fysiska arbetshälsan. Vägledningen och utredningarna om ergonomi på arbetsplatserna planeras och överenskoms med chefen.