Hoppa till innehåll

Fakturering

På den här sidan hittar du våra faktureringsadresser. Förfrågningar gällande fakturor ges av den egna företagshälsovårdaren eller per e-post: kuninkaantien.tyoterveys@porvoo.fi.

Elektronisk fakturering

Operatör: CGI
Operatörskod: 003703575029
EDI-kod: 0037106151210022

Pappersfakturering

Kungsvägens arbetshälsa tar i första hand emot e-fakturor. Ifall du inte har möjlighet att skicka fakturor elektroniskt, ber vi dig skicka eventuella papperfakturor till vår inskanningstjänst:

Borgå stad Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa
PB 787
00074 CGI

Fakturering via e-post

Du kan också skicka fakturor per e-post i PDF-format till: ostolaskut.fi@cgi.com

Du kan skicka flera pdf-filer (högst 10 st.) i samma e-postmeddelande, men en pdf-fil ska endast ha en faktura med eventuella bilagor. I alla fakturor som adresseras till Borgå stad Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa ska beställarens namn anges som referensinformation.

Om fakturan innehåller bilagor med personinformation, ska bilagorna skickas i enkrypterad form till: kttyoterveys.laskutusliite@porvoo.fi.

Fakturering av arbetsolyckor

Ifall det skett en arbetsolycka ska arbetsgivaren be att arbetstagaren fyller i en olycksanmälan till försäkringsbolaget och därefter skicka arbetstagaren till en privat läkarmottagning eller i brådskande fall till närmaste sjukhusjourmottagning. Vid arbetsolyckfall faktureras försäkringsbolaget direkt, då den skadade kan uppvisa ifyllt olycksfallsintyg.

Förfrågningar gällande fakturering

Förfrågningar gällande fakturering ges av den egna företagshälsovårdaren eller per e-post: kuninkaantien.tyoterveys@porvoo.fi.