Hoppa till innehåll

Extranet

På den här sidan kan du läsa mer om Kungsvägens arbetshälsas Extranet-tjanst. Via Extranet-tjänsten kan företag uppdatera sin personals information enkelt.

Extranet är en avgiftsfri tjänst där kundföretagen kan se och ändra sina företags- och arbetstagaruppgifter. Kundföretaget kan genom tjänsten till exempel uppdatera antalet anställda genom att ta bort de som inte längre är anställda och lägga till nya anställda. Genom att uppdatera uppgifterna om arbetstagare via Extranet behöver företaget inte lämna in personlistor i pappersform till företagshälsovården.

Via Extranet kan kundföretaget också anmäla långa eller upprepade sjukfrånvaron bland arbetstagare.

Förbindelsen till Extranet-tjänsten är skyddad och säkerställer en trygg dataöverföring mellan företagshälsovården och kundföretaget.

Vad kan Extranet användas till?

  • för uppdatering av företagets uppgifter, bl.a. för att redigera kontaktuppgifterna
  • för uppdatering av arbetstagarnas uppgifter, bl.a. för att lägga till och ta bort en arbetstagare, och ändra uppgifter om arbetstagare.
  • för anmälan om arbetstagares sjukledighet som skrivits utanför företagshälsovården

Hur tar jag i bruk Extranet-tjänsten?

  • kundföretaget utser en eller flera personer till tjänstens användare
  • den utsedda användaren får användarnamn och lösenord till tjänsten av företagshälsovårdare Ulla Potrykus ulla.potrykus@porvoo.fi