Hoppa till innehåll

Dataskydd

På den här sidan hittar du information om Kungsvägens arbetshälsas sekretesspolicy och dataskydd.

Utlämnandet av patientuppgifter

Om du vill ha kopior av dina patientuppgifter fyll vänligen först i blanketten nedan. På blanketten ska du fylla i namn, socialskyddssignum, underskrift och hemadress.

När du hämtar de utskrivna patientuppgiftskopiorna från oss, kom ihåg att ta med dig ett bildförsett identitetsbevis (t.ex. körkort). Vi kontrollerar identitetsbeviset i samband med utlämningen av patientuppgifterna.

Fullmakt för utlämnadet av patientuppgifter

Du kan skriva en fritt formulerad fullmakt till någon som avhämtar dina patientuppgifter istället för dig. Fullmakten bör vara underskriven och daterad.

  • fullmakten bör vara noggrant ifylld och patientuppgifterna som skall ges ut ska vara noggrant beskrivna.
  • namnet på personen som avhämtar patientuppgifterna ska också skrivas i fullmakten.
  • personen som avhämtar dina patientuppgifter ska ha med sig ett bildförsett identitetsbevis, som visas upp i samband med avhämtningen av uppgifterna.

Dataskyddsbeskrivning

Övriga blanketter

Krav på rättelse av registeruppgifter

Begäran om rätt till insyn av registeruppgifter

Begäran om rätt till insyn av logguppgifter