Gå till innehåll

Företag och företagare

På den här sidan hittar du information om tjänster riktade till företag och företagare.

Allmän information om våra företagshälsovårdstjänster

Vid Kungsvägens arbetshälsa producerar vi högklassiga företagshälsovårdstjänster som baserar sig på god företagshälsovårdspraxis tillsammans med våra företagskunder. Målet med vårt multiprofessionella team är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, stöda arbetsgemenskapen samt de enskilda arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika arbetslivsskeden. Målet är också att förebygga sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet.

I vår verksamhet koncentrerar vi oss på förebyggande verksamhet och vård av arbetsrelaterade symtom samt bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering, men vi producerar också sjukvård med betoning på företagshälsovård, som är frivilligt valbar för våra företagskunder.

Utgångspunkten för vår företagshälsovård är att följa principerna för god företagshälsovårdspraxis samt rådande lagar och förordningar. (Lag om företagshälsovård 2001/1383, Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga 708/2013).

Avtal om företagshälsovård

Företagshälsovårdens verksamhet och tidtabell planeras tillsammans med kunden och utgår från kundens behov, och beaktar kraven som ställs i företagshälsovårdslagstiftningen.

Man kan välja mellan lagstadgade förebyggande företagshälsovårdstjänster (FPA klass I), som är ett lagstadgat grundpaket för ordnandet av företagshälsovård. och frivilliga helhetsinriktade företagshälsovårdstjänster (FPA klass II), som innehåller sjukvårdstjänster.

Ytterligare information

Ytterligare information om våra tjänster och kostnadsbildningen ges av vår verkställande direktör Heidi Räihä-Jaakola och av vår ansvariga företagshälsovårdare Ulla Potrykus.

Vi diskuterar gärna mer om önskemålen i ert företag i anslutning till företagshälsovården och hoppas att vi kan ingå ett samarbetsavtal med ert företag.