Gå till innehåll

Företagspsykologens mottagning

Målet för företagspsykologi är att stödja arbetstagarnas psykiska arbets- och funktionsförmåga.

Företagspsykologen är sakkunnig inom sitt eget område i företagshälsovårdsteamet och på arbetsplatserna. En egen företagspsykolog har utsetts för varje kundföretag.

Till företagspsykologens mottagning behövs alltid en remiss av företagsläkaren eller företagshälsovårdaren.

Individuell mottagning hos företagspsykologen

Företagshälsovårdaren eller företagsläkaren hänvisar arbetstagaren till företagspsykologens mottagning. En kund som hänvisas till företagspsykologen behöver inte vara utmattad eller sjuk. Vi träffar hellre kunden innan han eller hon är utmattad. Då är det möjligt att få resultat redan efter några besök.

På mottagningen stöder företagspsykologen personens välbefinnande och ork i arbetet. Dessutom bedömer han eller hon personens resurser samt den psykiska belastningen och belastningen i situationer med växelverkan.

Företagspsykologen utvecklar tillsammans med personen olika sätt att minska belastningen och öka resurserna. En behovsbedömning för individuella besök görs av företagsläkaren eller företagshälsovårdaren.

EXEMPEL AV KUNDER SOM FÅR INDIVIDUELL TERAPI HOS FÖRETAGSPSYKOLOGEN

• Chefer i frågor som gäller arbetet/arbetsgemenskapen
• De som är utmattade eller håller på att bli utmattade i arbetet
• De som funderar på orket eller sin prestation i arbetet
• De som återvänder från en lång sjukledighet på grund av utmattning, vars arbete behöver ändras
• De som behöver en bedömning av rehabiliteringsbehovet (som en del av en multiprofessionell utredning)
• De vars psykiska förutsättningar för arbetsförmåga ska bedömas
• Personer som haft en akut traumatisk situation i sitt arbete (inom en vecka efter det som hänt)

Kom ihåg att du alltid ska ha en remiss från en företagsläkare eller företagshälsovårdare till företagspsykologens mottagning.