Gå till innehåll

Företagshälsovård för lantbruksföretagare

Är du lantbruksföretagare? På den här sidan hittar du information om ordnandet av företagshälsovård.

Företagshälsovården hjälper lantbruksföretagaren att upprätthålla goda arbetsförhållanden och främja hälsan i arbete.
Företagare – Företagshälsovården hjälper dig att upprätthålla goda arbetsförhållanden och främja din hälsa.

En jordbrukare, skogsägare, fiskare eller renskötare som är i åldern 18–67 år och är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) kan ansluta sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare.
Företagshälsovården för lantbruksföretagare hjälper och ger företagaren råd med att upprätthålla och främja hälsan och arbetsförmågan och att orka i arbetet.

Företagshälsovårdstjänsterna är i första hand förebyggande.

De förebyggande företagshälsovårdstjänsterna är:

  • utredningar om arbetsförhållandena som görs under gårdsbesök
  • hälsoundersökningar

Utöver dessa kan lantbruksföretagaren tillsammans med företagshälsovården separat avtala om sjukvårdstjänster. Via företagshälsovården kan företagaren få delta i rehabilitering och få rehabiliteringspenning som ersätter förlorad inkomst under rehabiliteringen.

För lantbruksföretagare är det frivilligt att skaffa sig företagshälsovårdstjänster. Om du också är arbetsgivare har du lagstadgad skyldighet att ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster för dina anställda.