Hoppa till innehåll

Företagarens arbetshälsa

Välfärdsområdet ansvarar för företagshälsovårdstjänster fr.om. 1.1.2023

Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa har från år 2009 producerat och erbjudit företagshälsovårdstjänster som avses i 12 § i lagen om företagshälsovård till företag i Borgå, Sibbo, Askola och Borgnäs. I och med social- och hälsovårdsreformen övergår ansvaret att ordna lagstadgade företagshälsovårdstjänster 1.1.2023 till välfärdsområdet.
Till följd av detta kan Kungsvägens arbetshälsa fr.o.m. 1.1.2023 inte mera erbjuda företagshälsovårdstjänster till företag och jordbrukare på orten.

Företagshälsovård

Kungsvägens arbetshälsa erbjuder företagarna ett grundpaket för förebyggande lagstadgad företagshälsovård, där företagarens arbetsförhållanden kartläggs.

Det är frivilligt för företagare att ordna företagshälsovård. Det rekommenderas att företagaren ordnar företagshälsovård för sig själv och eventuella arbetstagare för att garantera en sund och trygg arbetsmiljö, förebygga sjukdomar i anslutning till eller som följd av arbetet samt upprätthålla och främja hälsan och arbets- och funktionsförmågan.
Kungsvägens arbetshälsa erbjuder företagarna ett grundpaket för förebyggande lagstadgad företagshälsovård, där företagarens arbetsförhållanden kartläggs med hjälp av arbetsplatsutredningar och arbetsplatsbesök.

Utöver det förebyggande, lagstadgade grundpaketet erbjuds företagare också ett frivilligt, mer omfattande paket med sjukvårdstjänster. Företagaren kan som tilläggstjänst välja frivilliga sjukvårdstjänster för sig själv och sina underlydande och använda dessa tjänster i den omfattning som han eller hon behöver.

FPA stöder företagaren i kostnaderna för företagshälsovård

FPA ersätter företagshälsovårdskostnaderna för företagare om företagaren har tagit en pensionsförsäkring för företagare (FöPL).

Tillsammans med företagaren upprättas ett avtal om företagshälsovård, en verksamhetsplan och arbetsplatsutredning. I arbetsplatsutredningen utreder företagshälsovårdaren tillsammans med ett multiprofessionellt team förhållandena i arbetet och på arbetsplatsen samt bedömer hur dessa påverkar hälsan. När företagaren har ett gällande avtal om företagshälsovård, en verksamhetsplan och en arbetsplatsutredning, kan företagaren ansöka om ersättning hos FPA för kostnaderna för företagshälsovården.