Siirry sisältöön

Työpsykologia

Työpsykologian tavoitteena on tukea työntekijöiden henkistä työ- ja toimintakykyä.

Työpsykologin yksilövastaanotto

Työterveyspsykologi ottaa vastaan yksilöasiakkaita työterveyshuollon ammattihenkilön (esim. lääkäri) lähettämänä, tarjoten neuvontaa ja ohjausta lyhytaikaisesti (n. 1-3x).

Työpsykologin vastaanotolle tullaan työterveyshoitajan tai lääkärin ohjaamana. Työpsykologille ohjattavan asiakkaan ei tarvitse olla uupunut tai sairas. Mieluummin tapaamme asiakkaan, ennen kuin hän on uupunut. Silloin on mahdollisuus saada tuloksia jo muutamalla käyntikerralla.

Keskeistä työterveyspsykologin kysymyksenasetteluissa on asiakkaan voinnin ja voimavarojen suhde työhön, työn vaatimuksiin ja niistä selviämiseen sekä työkykyisyyteen. Tällaisia kysymyksiä voivat olla esim. ylikuormittumisen uhka työtehtävässä, oman roolin jäsentämisen tarve työtehtävässä, työpaikan vuorovaikutussuhteiden pohdinnan tarve, oman ammatillisen kasvun kysymykset, kysymykset työn ja muun elämän yhteensovittamisesta, paluu sairauslomalta työpaikalle ja sen helpottaminen.

Jos kyseessä on työkykyinen asiakas, jonka keskustelun tarve kumpuaa oleellisesti yksityiselämän tarpeista (esim. omaisen kuolema, avioero tms.), silloin työterveyspsykologi ei ole ensisijainen terveyspalvelu, vaan nämä henkilöt voivat ohjautua esim. asuinkuntansa peruspalveluihin omalla yhteydenotolla.

Työterveyspsykologin työhön kuuluu osana myös yhteisöllinen työ: esim. kuntoutusryhmien suunnittelu- ja ohjaamistyö.

Jokaiselle asiakasyritykselle on nimetty oma työpsykologi.

ESIMERKKEJÄ TYÖPSYKOLOGIN YKSILÖASIAKKAISTA:

  • Työuupuneet tai -uupumassa olevat
  • Ne, jotka pohtivat työssä jaksamistaan tai suoriutumistaan
  • Pitkältä uupumuslomalta palaavat, joiden työtä pitää muuttaa
  • Kuntoutustarpeen arviointia tarvitsevat (osana moniammatillista selvitystä)
  • Ne, joiden työkyvyn psyykkisiä edellytyksiä on arvioitava
  • Akuuttiin traumaattiseen tilanteeseen työssään joutuneet (viikon sisällä tapahtuneesta)
  • Esimiehet työhönsä / työyhteisöönsä liittyvissä asioissa

Muistathan, että työpsykologin vastaanotolle tulee aina olla työterveyslääkärin tai -hoitajan lähete.

Linkit ja lisäohjeet