Siirry sisältöön

Työterveyslääkärin vastaanotto

Työterveyslääkärin vastaanotolle voit tulla esim. työterveystarkastukseen, työkykyarvioon ja muihin tarkastuksiin työterveyshuoltosopimuksen puitteissa.

Työterveyslääkärin työssä tavoitteena on yksilön ja työyhteisön terveyden, työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen ja edistäminen sekä työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi tavoitteena on edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön hyvinvointia.

Jokaiselle yritykselle on nimetty oma työterveyslääkäri. Työterveyslääkäri toimii yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Jos olet epävarma mitä työterveyshuoltosopimukseen sisältyy, tarkistathan asian omalta työterveyshoitajaltasi tai esimieheltäsi.

Työkyvyn ja terveyden seuranta

Terveystarkastuksessa lääkäri arvioi henkilön työ- ja toimintakykyä sekä terveydentilaa. Tarkastukseen tullaan työn, työtehtävien tai työpaikkakohtaisten tarpeiden perusteella, esimerkiksi työtehtävien vaihtuessa tai työkyvyn heikentyessä sairauden vuoksi. Työterveyslääkäri voi tarvittaessa ohjata työntekijän jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Tarpeen vaatiessa lääkäri arvioi asiakkaan kuntoutustarpeen ja laatii tarvittavat lausunnot.

Työn ja olosuhteiden seuranta

Työterveyslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija työhön sekä työoloihin liittyvissä kysymyksissä. Työterveyslääkäri pyrkii ennalta ehkäisemään työperäisiä sairauksia ja ammattitauteja.

Lähetteet erikoislääkärille

Työterveyslääkärin vastaanoton yhteydessä työterveyslääkäri voi tehdä työkyvyn arviointia varten lähetteen / maksusitoumuksen erikoislääkärin konsultaatioon 1–3 kertaa.

Sairausloman tarpeen arviointi

Sairausloman tarpeen arviointi ja todistuksen kirjoittaminen vaativat vastaanottokäynnin. Sairauslomaa ei määrätä takautuvasti tai puhelimitse.