Siirry sisältöön

Terveystarkastukset

Tältä sivulta löydät lisätietoa terveystarkastuksista niiden sisällöstä ja valmistautumisohjeet.

Terveystarkastukset ovat keskeinen osa Kuninkaantien työterveyden työterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ja edistetään työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Terveystarkastuksen tavoitteena on työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja sinun terveydentilasi arviointi huomioiden työn ja terveyden yhteys. Terveystarkastuksen perusteella arvioidaan ohjauksen ja neuvonnan tarve ja laaditaan yhdessä sinulle terveyssuunnitelma työkykysi tukemiseksi.

Terveystarkastuksesi alkaa työterveyshoitajan luottamuksellisella haastattelulla (työn altisteet, työssä kuormittuminen, terveydentila, terveyskäyttäytyminen jne.) ja tutkimuksilla (verenpaine, painoindeksi jne.). Terveystarkastukseen on hyvä varata aikaa noin 1½ tuntia. Tarvittaessa työterveyshoitaja ohjaa sinut muille työterveyshuollon asiantuntijoille kuten työterveyslääkärille, työfysioterapeutille tai työterveyspsykologille.

Laboratoriolähete

Laboratoriotutkimukset voidaan ottaa joko ennen tai jälkeen terveystarkastuksen.

Terveystarkastus sisältää toimintasuunnitelman mukaiset terveyden kannalta keskeiset laboratoriotutkimukset. Näitä ovat:

  • perusverenkuva (hemoglobiini, punasolut, valkosolut ja trombosyytit)
  • glukoosi eli verensokeri
  • maksakoe
  • lipidit eli kolesterolipaketti

Näitä kokeita varten sinun tulee olla ravinnotta vähintään 8 tuntia. Vettä saa juoda ½-1 lasia. Laboratoriotutkimukset voidaan ottaa joko ennen tai jälkeen terveystarkastuksen. Sinulle on tehty valmiiksi sähköinen lähete HUS-Laboratorioon. Lähete on voimassa kolme kuukautta. Voit valita vapaasti sinulle parhaiten sopivan HUS-Laboratorion näytteenottopisteen asuinpaikasta riippumatta. Näytteenottopisteet löytyvät osoitteesta:

Valmistautuminen terveystarkastukseen

Pyydämme sinua tuomaan mukanasi terveystarkastuksen esitietolomake valmiiksi täytettynä.

Ota mukaasi myös rokotuskortti, henkilöllisyystodistus tai ajokortti ja tarvittaessa käytössäsi olevat silmälasit.

Mieti jo etukäteen mitä haluat tietää ja keskustella terveyteesi ja työkykyysi liittyvistä asioista (terveys, kuntoutus, sairaudet) ja omista mahdollisuuksistasi vaikuttaa em. asioihin.

Työhöntulotarkastus

Työhöntulotarkastus suositellaan tehtäväksi kaikille työntekijöille neljän kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Tarkastus käsittää perustarkastuksen ja tarvittaessa lakisääteisen alkutarkastuksen. Esimies/työnantaja ohjaa työntekijän tarkastukseen.
Terveystarkastuksessa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Työntekijälle annetaan tietoja, neuvoja ja ohjausta terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin sekä oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoa ja parantamista varten.

Tarkastuksen yhteydessä tehdään henkilökohtainen työterveyssuunnitelma.

Määräaikaistarkastukset

Määräajoin tehtävillä terveystarkastuksilla kartoitetaan työntekijän altistumista ja mahdollisia terveydentilan muutoksia. Samalla annetaan tietoa työssä esiintyvistä terveysvaaroista, ohjeita haittojen torjuntaan sekä neuvoja oman terveyden edistämiseen. Lue lisää:

Työsuhteen/altistumisen aikana tehdään määräaikaistarkastus yleensä 1-3 vuoden välein. Seurantaväli määritellään terveystarkastuksen yhteydessä altisteen ja altistumistason perusteella huomioiden myös yksilöllinen herkkyys ja mahdolliset rajoittavat sairaudet.

Työntekijä voi altistua useille eri vaaratekijöille. Eri vaaratekijöihin perustuvat tarkastukset voi tehdä yhtäaikaisesti. Osa voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselynä, kuten liuotinoirekysely ja vuorotyökysely. Määräaikaistarkastuksista saatavan tiedon perusteella pyritään vaaraa aiheuttavissa töissä aina vaaran poistamiseen ja työntekijälle aiheutuvan vaaran ehkäisemiseen ja torjuntaan.

Työterveyshuoltolain 13 §:n mukaan työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta lain tarkoittamaan terveystarkastukseen, joka työhön sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön. Terveystarkastuksen perusteella annettavaan todistukseen merkitään arvio työntekijän terveydellisistä edellytyksistä hoitaa hänelle kuuluvia tai hänelle osoitettaviksi suunniteltuja työtehtäviä.

Työterveysneuvottelut

tekstiä tulossa pian…