Siirry sisältöön

Työfysioterapia

Työfysioterapeuttimme pitävät vastaanottoa sekä Porvoon että Sipoon toimipisteessä.

Työfysioterapeutin työn tavoitteena on arvioida, palauttaa ja tukea työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä. Työfysioterapeutit pitävät vastaanottoa sekä Porvoon että Sipoon toimipisteessä.

Työfysioterapeutin vastaanotto

Vastaanottokäynnillä saat ohjeita ja neuvoa tuki- ja liikuntaelimistösi kiputilojen kuntoutukseen ja hoitoon. Vastaanotolla työfysioterapeutti arvioi sinun fyysistä työkykyä ja osallistuu kuntoutustarpeen arviointiin.

Työpisteen ergonomia

Työpaikalla työfysioterapeutti tukee työntekijän tuki- ja liikuntaelimistön sopivaa kuormittumista säätämällä työpisteen ergonomian kannalta toimivaksi ja ohjaamalla työasentoa sekä taukoliikkeitä yksilöllisesti työntekijän toimintakykyä tukien. Tarvearvioinnin työpaikkakäynnille tekee työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja.

Työfysioterapeutin työ työpaikoilla

Työpaikoilla työfysioterapeutti arvioi työn fyysistä kuormittavuutta ja sen terveydellistä vaikutusta ergonomiaselvityksien ja suunnattujen selvityksien avulla. Arvion perusteella työfysioterapeutti tekee toimenpide-ehdotuksia tai toteuttaa ohjausta ja neuvontaa, joilla voidaan kehittää työympäristöä ja työn tekemistä fyysisen työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työpaikoilla tapahtuvat ohjaukset ja ergonomiaselvitykset suunnitellaan ja sovitaan esimiehen kanssa.