Siirry sisältöön

Palvelut yrityksille

Yleistä tietoa työterveyshuollon palveluistamme

Kuninkaantien työterveydessä tuotamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa laadukkaita ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön perustuvia työterveyspalveluita. Työterveyshuollon moniammatillisen henkilökuntamme tavoitteena on edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijän terveyttä ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Työterveystoiminnassamme keskitymme ennaltaehkäisevään toimintaan ja työperäisten oireiden hoitamiseen sekä työkyky- ja kuntoutusarvioihin, mutta tuotamme myös työnantajalle vapaaehtoista työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa.

Työterveyshuollon toiminnan lähtökohtana on hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden sekä voimassa olevien lakien ja asetusten noudattaminen (Työterveyshuoltolaki 2001/1383, Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2913).

Työterveyshuoltosopimus

Työterveystoiminnan sisältö ja aikataulut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarvelähtöisesti, huomioon ottaen työterveyslainsäädännön asettamat vaatimukset.