Siirry sisältöön

Maatalousyrittäjän työterveys

Työterveyshuoltomme auttaa sinua maatalousyrittäjänä ylläpitämään hyviä työolosuhteita ja edistämään terveyttä työssäsi.

Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien

Liikelaitos Kuninkaantien työterveys on tuottanut ja tarjonnut työterveyshuoltolain 12§:n mukaisia työterveyshuoltopalveluja Porvoon, Sipoon, Askolan ja Pornaisten alueen yrityksille vuodesta 2009. Sote- uudistuksen myötä lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Järjestämisvastuun siirtymisen vuoksi Kuninkaantien työterveys ei voi tarjota enää työterveyshuoltopalveluja alueen yrityksille ja maanviljelijöille 1.1.2023 lähtien.

Maatalousyrittäjille suunnatut palvelut

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä 18–67-vuotias maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutettu viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja.

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto auttaa ja neuvoo sinua maatalousyrittäjänä terveyden, työkyvyn ja työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työterveyspalvelut ovat ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita ovat:

  • tilakäynnillä tehtävät työolosuhdeselvitykset
  • terveystarkastukset

Näiden lisäksi maatalousyrittäjänä voit yhdessä työterveyshuollon kanssa sopia erikseen sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kautta voit päästä kuntoutukseen ja saada kuntoutuksen ajalta tulonmenetystä korvaavaa kuntoutusrahaa.

Maatalousyrittäjälle itselleen työterveyspalveluiden hankinta on vapaaehtoista. Jos toimit myös työnantajana, sinulla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut työntekijöillesi.

Työterveystoiminnan sisältö ja aikataulut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarvelähtöisesti, huomioon ottaen työterveyslainsäädännön asettamat vaatimukset