Siirry sisältöön

Sairauspoissaolot

Työterveyshuollon ja työnantajan yhteiset selvitykset työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksista 30-60-90 sairauspoissaolopäivien kohdalla.

Työkyvyn arvio tehdään aina tarvittaessa

Työterveyshuollon ammattihenkilöt tekevät arvion työntekijän työkyvystä työntekijän itsensä, esimiehen tai työterveyshuollon aloitteesta. Tarpeen vaatiessa järjestetään myös työterveysneuvottelu (kolmikanta), yhteistyössä työnantajan ja työntekijän kanssa.

Työterveyshuolto ohjaa ja antaa tietoa sekä työntekijälle että työnantajalle kuntoutusmahdollisuuksista ja muista tukitoimista. Osatyökykyisen työntekijän työkyvyn edistämiseksi laaditaan kuntoutussuunnitelma.

Sairauspoissaoloista ilmoitetaan kun 30 sairauspoissaolopäivää täyttyy

Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan. Ilmoitus tulee myös tehdä, kun työntekijällä on useita lyhyitä poissaolojaksoja yhteensä yli 30 sairauslomapäivää. Ilmoittaminen on tärkeää työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, työssä jatkamismahdollisuuksien selvittämiseksi ja työkyvyn tukitoimien aloittamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Asiakasyritykset ilmoittavat yli 30 sairauspoissaolopäivää kestävät poissaolot työterveyshuollolle extranet- sovelluksen kautta.

Jos asiakasyritys ei käytä extranet-sovellusta, yritys toimittaa tiedon ja kopion sairauspoissaolotodistuksesta omalle työterveyshoitajalle postitse.

Työterveyshuollon ja työnantajan yhteinen selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä tarvitaan kun 60 päivää ylittyy

Kun työntekijällä on sairauspäiviä yli 60, tarvitsee hän sairauspäivärahan myöntämiseksi B-lausunnon hoitavalta lääkäriltä (työterveyslääkäri tai muu hoitava lääkäri). Työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä, ja mitä toimenpiteitä tämä edellyttää. Työ- ja työaikajärjestelyt selvitetään ja tarpeen vaatiessa muokataan siten, että työhön paluu onnistuu työntekijän terveyttä vaarantamatta.

Työterveyshuollon lausunto työssä jatkamismahdollisuuksista tarvitaan ennen kuin 90 päivää täyttyy

Työterveyslääkärin on laadittava B-lausunto työssä jatkamismahdollisuuksista ennen 90 sairauspäivärahapäivän täyttymistä. Työterveyshuollon lausunto tarvitaan, sillä se on edellytys sairauspäivärahan maksamiselle 90 sairauspäivän jälkeen. Jos hoitava lääkäri on työterveyslääkäri, hän voi samassa B-lausunnossa arvioida työkyvyttömyyttä sairauspäivärahan hakemista varten sekä arvioida jäljellä olevan työkyvyn ja esittää johtopäätökset työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä.