Siirry sisältöön

Esihenkilön tuki

Esihenkilön tarjoamalla tuella on huomattava merkitys työyhteisön työhyvinvoinnin kannalta. Kun esihenkilönä olet huolissasi työntekijäsi työkyvystä tai kaipaat sen pohtimiseen näkemystä terveyden ammattilaiselta, voit olla yhteydessä meihin.

Esihenkilön tarjoamalla tuella on huomattava merkitys työyhteisön työhyvinvoinnin kannalta. Kun esihenkilönä olet huolissasi työntekijäsi työkyvystä tai kaipaat sen pohtimiseen näkemystä terveyden ammattilaiselta, voit olla yhteydessä yrityksesi nimettyyn työterveyshoitajaan. Tuemme sinua mielellämme näissä liittyvissä asioissa.

Esimerkkejä tilanteista, joissa voit pyytää tukea työterveydestä:

  • Olet huomannut, että työntekijän työsuorituksessa tai käytöksessä merkkejä, joiden vuoksi epäilet että hän on kuormittunut tai kärsii terveysongelmista.
  • Sinulla on tarve keskustella työntekijäsi kanssa hänen työkyvystään ja toivot Kuninkaantien työterveydeltä neuvoja tai meidät mukaan työkykyneuvotteluun.
  • Epäilet työntekijällä päihdeongelmaa, ja haluaisit meiltä tukea hoitoon ohjaukseen.
  • Työntekijälläsi on työkykyyn liittyvä ongelma, johon haluaisit asiantuntijan arvion, eli työkykyarvion.
  • Oma jaksamisesi esihenkilönä on vaakalaudalla ja toivot työterveyspsykologimme ohjausta ja tukea työnhallinnassa.
  • Työyhteisössäsi on ristiriitoja, joiden ratkaisemiseen kaipaat tukea.

Autamme ja neuvomme sinua mielellämme näissä asioissa. Otathan yhteyttä meihin jo varhaisessa vaiheessa, jo silloin kun huoli herää, koska pitkittyessään ongelmilla on taipumus monimutkaistua ja vaikeutua.

Kun työntekijän sairauspoissaolo pitkittyy

Toistuva sairausloma voi olla merkki työkyvyn alentumisesta tai työhön liittyvistä muista ongelmista. Työterveyshuoltolain (21.12.2001/1383) mukaan työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan. Sairauspoissaolon ilmoitus tehdään työkyvyn arvioimiseksi, työssä jaksamismahdollisuuksien selvittämiseksi ja työkyvyn tukitoimien nopeasti alkuun saattamiseksi. Ilmoitus tulee myös tehdä, kun työntekijällä on useita lyhyitä poissaolojaksoja yhteensä yli 30 sairauslomapäivää. Lue lisää 30 päivän, 60 päivän ja 90 päivän sairauspoissaolopäivien selvityksistä ja menettelytavoista alla.

Lue lisää sairauspoissaolojen ilmoituksien menettelystä tästä:

Ilmoita työntekijämuutoksista työterveyshuoltoon

Kuninkaantien työterveyden Extranet-palvelun kautta voit ilmoittaa työntekijöittesi pitkittyneistä tai toistuvista sairauspoissaoloista.

Päihdeongelmaan puuttuminen työpaikalla

Sinun tehtäväsi esihenkilönä on puuttua päihdeongelmaan, jos työntekijäsi ei ota itse siitä vastuuta. Päihtymyksestä epäilty työntekijä poistetaan aina esihenkilön toimesta työpaikalta. Jos on epäselvää, onko työsuorituksen ongelmien taustalla päihdeongelma vai muu sairaus, sinun tulee esihenkilönä ohjata työntekijäsi meille Kuninkaantien työterveyteen työkykyarvioon.

Meidän perustehtävänä Kuninkaantien työterveydessä on ylläpitää ja edistää terveyttä ja työkykyä sekä ennakoida riskejä myös päihdeasioissa. Päihdeongelman varhainen tunnistaminen kuuluu meidän työterveyshuollon tehtäviin. Lue lisää meidän päihdeohjelmastamme tästä: